Kompresor autoklimatizace - opravy autokompresorů.

Kompresory autoklimatizace dle typů spínání

Servis autoklimatizace za cenu 790,- Kč vč DPH Co vše akce obsahuje klikněte zde AKCE

Akční ceny servisu autoklimatizace

Než zavoláte s dotazem na opravy a repase kompresoru autoklimatizace čtěte tento FAQ článek.

Lze provozovat vozidlo s nefunkční autoklimatizací bez poškození jejích komponentů?

 • Na tuto otázku není jednoznažná odpověď proto jsme připravily samostatný článek na téma.
 • Kompresory autoklimatizace dle typů spínání.Zde najdete většinu odpovědí..

Jaký mám typ kompresoru ve svém vozidle.

 • Je důležité rozlišit jaký typ kompresoru autoklimatizace je osazen ve vašem automobilu. Díky rozdílným konstrukcím výrobců kompresorů autoklimatizací je lze rozdělit na dva základní typy autokompresorů dle spínání a rozpínání chlazení.

  • Spojkové - s elektromechanickou spojkou

  • Stáloběžné - se stálým převodem bez spojky

Kompresor klimatizace spojkový

Kompresory se spojkou - Spojkové autokompresory

 • Ty najdeme u většiny starších vozů většinou do roku výroby 2004 ( pozor jsou ale osazovány i do nových vozidel ! )
 • Kompresor spojkový je tvořen ze dvou základních část

  • spojka kompresoru

  • tělo kompresoru

 • V sepnutém stavu dojde k aktivaci elektromagnetické cívky která spojí otáčející se řemenicí kompresoru s doposud stojícím přítlačným talířkem. Vlivem tření dojde k přenosu otáčení na vnitřní části v těle kompresoru.

 • V těle kompresoru nalezneme písty a regulační členy chlazení kompresoru. Při rozepnutí spojky nejsou v běhu písty kompresoru, rotuje jen řemenice. Písty a vnitřní části kompresoru se otáčí pouze je li klimatizace v chodu - spojka sepnutá . Tím dochází k rotací vnitřních částí kompresoru se stlačování chladiva písty a vlastnímu chlazení.

 • Spojkové kompresory mají velkou nevýhodu v nemožnosti plynulé regulace. Po přivedení proudu do cívky elektromagnetické spojky kompresoru dochází k nárazovému-okamžitému spojení s náběhem chlazení a regulací mechanickými elementy a tím i méně přesného ovládání tlaků bez zpětné kontroly elektronickými čidly.

Shrnutí výhod a nevýhod spojkových kompresorů autoklimatizací

Nevýhody
 • malá možnost regulace spínání - dochází k rázům
 • mechanická regulace tlaku se všemi výše uvedenými nevýhodami
 • konstrukčně náročnější - nutnost mechanismu spojky
Výhody
 • vnitřní komponenty se unášejí jen při chlazení
 • při úniku chladiva nedochází k vydření kompresoru vlivem stálého otáčení vnitřních částí kompresoru jako u stáloběžných
 • méně náročnější opravy či výměny jednotlivých komponentů spojky kompresoru dokážeme dodávat i jednotlivé díly

Použití spojkových kompresorů autoklimatizací ve vozidlech

 • Spojkové kompresory autoklimatizace jsou používány nejčastěji u vozů do roku výroby 2004
 • Výrobci je osadily například do vozů Škoda Octavia I, VW Golf IV,Audi A6, Ford Mondeo,Opel Astra, Vectra, Omega, Peugeot 406 a mnoho dalších.

Autokompresory se stálým převodem - Stáloběžné kompresory

Kompresor klimatizace stáloběžný
 • Stáloběžné autokompresory najdeme u většiny nejnovějších vozů většinou od roku výroby 2004 ( pozor jsou ale osazovány i do starších vozidel ! )

 • Tyto varianty autokompresorů jsou dnes nejčastěji osazovány do automobilů. Konstrukčně je zde použit stálý převod z řemenice do těla kompresoru. Není zde elektromechanická spojka. Mikrořemen pohání kompresor autoklimatizace od klikové řemenice stálým převodem a tím unáší i vnitřní části hřídele klimakompresoru.

 • Díky nástupu moderní elektroniky do automobilů a jejich plného řízení je zde osazováno plynulé spínání a náběh regulace je zajištěn elektromagnetickým ventilem, který je plně ovládán řídící jednotkou.Klimatizace, takto umožňuje plnou kontrolu chladícího okruhu s velmi přesným a plynulým náběhem chlazení bez nárazových náběhů. Tlak je snímán a regulován elektrickými impulsy a díky tomu umožňuje přesnější využití chladícího výkonu s menším vlivem na výkyvy výkonu motoru.Zpětné informace o tlaku umožní jednotce vyhodnotit priority výkonu motoru oproti chlazení. To třeba umožní v součinosti s jednotkou motoru při prudké akceleraci plynule ubrat zatížení klimatizace a uvolnit ji pro výkon motoru.Takovouto regulací dosahují výrobci i úsporu spotřebovaného paliva.A každý ušetřený litr paliva bez ztráty komfortu nás jistě potěší.

 • Nevýhodou je že při provozování vozidla u stáloběžného autokompresoru musíme dbát více na pravidelné kontroly.Hrozí nebezpečí že při delším provozu netěsného systému bez chladicí látky R 134a a na ní navázaný olej dojde vlivem stálého otáčení i bez zátěže k vysoké míře opotřebení z důvodu nedostatku maziva. V lepším případě zkracujete životnost kompresoru klimatizace v horším dojde k jeho zadření a někdy i roztržení těla kompresoru jako je tomu na obrázku. Vozidlo s netěsným systémem bez chladiva a tím i oleje nedoporučujeme provozovat. bezpodmínečně nutné pravidelné kontroly a servis autoklimatizace

Autokompresor-Suzuki_Ignis

Shrnutí výhod a nevýhod stáloběžných kompresorů autoklimatizace

Výhody
 • Plynulý náběh chlazení a přesnější ovládání kompresoru autoklimatizace
 • Plynulost chodu motoru na volnoběh při spínání autoklima
 • Menší spotřeba paliva oproti kompresorům se spojkou
 • Jednoduší provedení řemenice (není spojka)
Nevýhody
 • více dbát na pravidelné kontroly a servis autoklimatizace
 • prázdná klimatizace - hrozí vydření !!!
 • při provozu s netěsností hrozí zadření kompresoru nebo jeho výrazné zkrácení životnosti. V tomto případě nedoporučujeme provozovat vozidlo. Je potřeba zajistit funkčnost a těsnost okruhu klimatizace co nejdříve.

Použití stáloběžných kompresorů autoklimatizace ve vozidlech

autoklimatizace-interier-nahled
 • Stáloběžné kompresory autoklimatizace jsou používány nejčastěji u vozů od roku výroby 2004 Výrobci je osadily například do vozů Octavia II, Golf V, Audi, Mercedes, BMW, a mnoha dalších.

 • Z výše uvedeného popisu lze vyjádřit že riziko provozování spojkového autokompresoru je při vypuštěném systému autoklimatizace, tedy s netěsným systémem je provozuschopné bez zadření kompresoru vlivem otáčení komponentů( při prázdné klimatizaci nedojde k sepnutí spojky)tudíš se neotáčí vnitřní část kompresoru s písty. Je si ale třeba uvědomit že v případě zprovoznění systému po delší odstávce se mohou vyskytnout jiné problémy.Včasné odstranění netěsností se kterými se při opravách setkáváme vám ušetří mnoho dalších nákladů.Při zprovozňování starších déle nefunkčních autoklimatizací je třeba počítat i s možnostmi zvýšených nákladů jako je vzdušná vlhkost ,koroze hliníku, degradace znečištěného oleje, potřeba proplachu celého chladícího systému, apod.

 • Zatímco stáloběžné kompresory autoklimatizace nedoporučujeme provozovat bez náplně chladiva s netěsnostmi systému. Dosti často opravujeme vozidla s kompletně roztrženým kompresorem. viz foto

Výše uvedený text je jen jakýmsi výčtem skutečností které mohou, ale nemusí nastat. Jsou všeobecné s každý konkrétní případ je specifický a je na něj potřeba nahlížet samostatně. Texty nepopisují všechny možné příčiny a řešení. Autoři nenesou jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly nastat bude-li se kdokoliv řídit těmito texty.