Proplachování autoklimatizace a čištění

Čištění - proplachování autoklimatizačních systémů .

Servis autoklimatizace za cenu 790,- Kč vč DPH Co vše akce obsahuje klikněte zde AKCE

Akční ceny servisu autoklimatizace

Desinfekce autoklimatizace

Porsche-autoklimatizace

Proplachování znečištěné autoklimatizace bez demontáže komponent. Tlakově pulzní proplachování chemickou látkou.

 • Při výměněně kompresoru autoklimatizace je doporučeno chemické proplachování - pročištění systému autoklimatizace. Bez chemického propláchnutí není možno vyloučit následné poškození nově osazovaného kompresoru klimatizace vlivem a přítomností nejjemnějších nečistot či šponek v systému klimatizace, které do něj vnesl kompresor ať už vlivem provozu nebo vydření.

Proplachování chemickými prostředky s destilací a pulsním tlakováním - bez demontáží komponent.

Proplach-autoklimatizace
 • Naše postupy i doporučení zdokonalované a ověřované mnohaletou praxí v opravách autoklimatizací nás přivedl k pořízení speciálního přístroje vyvinutého pro chemické proplachování, který umožňuje napojení na stávající systém autoklimatizace tedy bez demontáže komponent přímo na vozidle.
 • Chemické proplachování s destilací a pulsním tlakováním je jedna z nejúčinějších dostupných technologií pro odstranění všech nečistot ze systému. Do námi vyčištěného klimatizačního okruhu je možno bez obav instalovat nový kompresor klimatizace s uplatněním plné záruky výrobce.

Autokompresor-Suzuki_Ignis

Jak pracuje chemické čištění autoklimatizace.

 • Disponujeme přístrojem, který pracuje na principu pulzního tlakového proplachování a čištěných dílů klimatizace. Přístroj díky patentované konstrukci chemickou promývací kapalinu destiluje a prakticky čistou ji vrací k dalšímu použití zpět do tlakové nádoby přístroje. Tím je zajištěno účinné a rychlé čištění autoklimatizace a jejích dílů.
 • Aplikovaná chemická látka dovoluje rozpuštění i usazených nečistot a proplach celého systému jako celku bez demontáže jednotlivých komponent jako výparníku a trubek klimatizace.

 • Díky unikátní zpětné destilaci proplachovací látky je zaručeno ekologičtější využití látek použitých pro proplachování.

Nejčastější otázky www.autoklima.cz

Proč chemicky čistit - propláchnout autoklimatizační systém?

 • Po celou dobu provozu kompresoru dochází k oděru vnitřních částí autokompresoru. Tyto částečky, které se dále dostávají do systému většinou dokáže zachytit funkční filtrdehydrátor. (i proto doporučujeme jeho pravidelnou výměnu)
 • Drobné nečistoty a částečky kovu mohou ulpívat na stěnách a záhybech systému. Také dochází k tvorbě usazenin a kalů které není možné jiným způsobem odstranit. Proto je nutné vždy při výměně kompresoru repasích či opravách zajistit odpovídající vyčištění klimatizačního okruhu.
 • Samozdřejmostí je čištění při zadření či vydření autokompresoru kde je tato procedura nezbytná a nelze ji vynechat.

Je nezbytně nutné při výměně kompresoru čistit klimatizační systém proplachem?

 • Při výměně vydřeného kompresoru bez proplachu vám hrozí ztráta záruky výrobce nově osazeného kompresoru pro nedodržení technologického postupu oprav. Prodražení celé takto provedené nekompletní a neprofesionální opravy může být značná. Dodání nového kompresoru do znečištěného systému je velká pravděpodobnost opětovného vydření zbylými nečistotami.
 • Trvá-li zákazník i přes naše doporučení na vynechání čištění chemickou cestou je riziko spojené s možnými reklamacemi vlivem nečistot přeneseno na zákazníka.
 • S předešlého textu vyplývá shrnutí.

 • Vydřený zadřený či roztržený kompresor - ANO -zcela jistě nutno je provézt proplach autoklimatizace.
 • Ostatní případy jsou individuální a proto je nutno zvážit možnost proplachu autoklimatizace.

Je potřeba při vámi aplikovaném chemickém proplachu demontovat všechny díly klimatizace?

 • Ne není.Při bezdemontážním způsobu proplachu jaký používáme není nutno demontovat díly klimaticace jako celku, ale jen dílčí části nutné k napojení přístroje a výměně dehydrátoru případně expanzního ventilu.

Je více metod čištění autoklimatizací?

 • Shrnutí dostupných možností čištění - proplachování znečištěných systémů autoklimatizace.

  Proplachování chemickými prostředky s destilací a pulsním tlakováním - bez demontáží komponent.

 • Nejefektivnější odstranění nečistot ze systému autoklimatizace. Je možné vyčistit i extrémně znečištěné systémy díky možnosti několinakanásobného pročištění v několika cyklech dle stavu znečištění.Sledování stavu znečištujících částeček během čištění umožňuje mechanikům zajistit nejoptimálnější pročištění autoklimatizace.Díky patentované destilaci čistící a rozpouštěcí chemické látky a jejího zpětného návratu je i ekologickou variantou proplachování. Přístroj na tuto technologii vlastníme a používáme jej nejčastěji pro proplachování.

  Běžné proplachování chemickými prostředky.

 • Kvalitní pročištění většinou není zajištěno pročišťování proplachované kapaliny vysoké náklady na čištění a likvidaci.

  Proplachování chladivem.

 • Tento způsob nesmíme zaměňovat s běžnou udržbou jakou je pravidelné odsátí chladiva s odloučením starého a doplnění nového oleje do systému.Běžné přístroje na údržbu neumí takto proplachovat systém. Malý čistící efekt.

  Proplachování dusíkem.

 • Většinou nutná demontáž komponent. Malý čistící efekt.Spolehlivě odstraní většinou jen volné částice.

Provádíte opravy kompresoru autoklimatizace?

kompresor-autoklimatizace.jpg

Kolik stojí proplach systému chemickou cestou?

 • Při proplachu je vyměněn expanzní ventil a vždy měněn filtrdehydrátor. Cena oproti ostatním používaným postupům je přijatelná a pohybuje se podle znečištění již od 4 tisíc korun za proplach systému s jedním výparníkem. Díky tomuto proplachu zamezíme možnému poškození komponent vlivem nečistot v systému.